Ar darai klaidų bendraudamas? Renkama nauja bendravimo grupė nuo spalio 06 d. Registruokis


Metinė išpažintis

VMSI administracija

Šiuo straipsniu norime pasidalinti, ką mūsų veikla atskleidė apie tikrovę, kurioje mes visi gyvename. Pirmiausia – gyvename vyrų ir moterų, t.y. žmonių, sukurtame pasaulyje. Jei jame neretai būna nemalonu ar net negera gyventi, vadinasi, kažkas tą pasaulį kuriančiuose santykiuose yra ne taip.
Labiausiai išvystytas „Vyrų ir moterų santykių instituto“ projektas - Bendravimo grupės. Bendravimo grupės – tai laboratorijos, kuriose asmenybių santykiai išgyvenami, analizuojami ir keičiami.
„Vyrų ir moterų santykių instituto“ rengiamas Bendravimo grupes baigusieji ir toliau bendrauja vieni su kitais. „Popamokinė veikla“ peraugo į vakarus diskutuojant, savaitgalius išvykose, mokymuose.
Į Bendravimo grupes žmonės ateina vedini įvairiausių motyvų. Dažniausiai nurodomi yra šie:
-    Atstatyti savigarbą (po skyrybų).
-    Atgauti pasitikėjimą sutuoktiniu/-e.
-    Išmokti atpažinti, įvardinti ir valdyti savo emocijas.
-    Išmokti valdyti savo pyktį.
-    Praplėsti gyvenimą, tobulėti.
-    Patirti džiaugsmą bendraujant.
-    Priklausyti kokiai nors grupei.
-    Ištrūkti iš nuolat besikartojančių nesėkmingų santykių rato.
-    Išmokti laisvai bendrauti.
-    Išmokti pasakyti, ko nori, ir būti išgirstam.
-    Išmokti atpažinti manipuliacijas, joms nepasiduoti.
-    Įveikti vienišumą.
-    Užmegzti ir išlaikyti santykius.
-    Įgyti žinių apie bendravimą.
-    Išmokti pasakyti „Ne“, nejaučiant baimės ir kaltės.
-    Atleisti įskaudinusiems žmonėms.
-    Atrasti laiko sau.
-    Suvokti savo poelgių priežastis.
-    Įgyti drąsos imtis naujos veiklos (pradėti verslą, keisti darbą, pan.).
Per metus - tiek trunka Bendravimo grupė - šie motyvai/norai dažniausiai yra įgyvendinami arba asmuo pasiruošia juos įgyvendinti.
Kiti Bendravimo grupių ypatumai:
1)    Bendravimo grupes Vilniuje pabaigė 80,2 proc. dalyvių. Po 3 – 4 mėn. grupinio proceso 19,8 proc.    iš jų dalyvavimą nutraukė (nurodė finansines priežastis ar lūkesčių neišsipildymą). Ketvirtas mėnuo - kritinis kiekvienos grupės gyvavimo metas, nes pereinama prie bendravimo be socialinių kaukių, atmetami seni stereotipai, kyla konfliktų. Jeigu dalyvis neturi stipraus motyvo, baimė skatina jį trauktis.
2)    Bendravimo grupėse buvo 78 proc. moterų ir 22 proc. vyrų. Pastebimai vyrų Bendravimo grupėse ima daugėti.
3)    Bendravimo grupes lankantys vyrai buvo labiau motyvuoti pasiekti tikslą ir pabaigti metų trukmės grupę: vyrų baigė 80 proc. nuo pradėjusių lankyti vyrų skaičiaus, o moterų – 74 proc.
4)    Bendravimo grupių dalyviai – tai aukštesnioji viduriniojo socialinio sluoksnio dalis (dominuoja sėkmingi darbuotojai, vadovai, verslininkai, kūrybiniai darbuotojai).
5)    Bendravimo grupių dalyvių amžius įvairus: jauniausioms dalyvėms – 17 metų, vyriausiems – 67 metai.
Taigi šie ypatumai leidžia tvirtinti, kad Bendravimo grupės yra maži visuomenės modeliai, todėl juose patogu spręsti įvairius socialinius ir asmeninius klausimus.
Baigusieji Bendravimo grupes išsako pageidavimus tolimesniam asmenybės augimui. Tuo tikslu „Vyrų ir moterų santykių institutas“ rengia grupių vadovų (moderatorių) programą. Ji prasidės 2012 m. sausio mėn. 27 d. Šioje programoje, kuri truks 4 mėnesius, dalyviai įgis tiek teorinių žinių, tiek įgūdžių apie grupes ir jų valdymą, lyderystę, kuriuos jiems suteiks patyrę ir sėkmingi tos srities profesionalai.
VMSI administracija